Lymfotaping

 

TERAPEUTICKÉ TEJPOVÁNÍ – LYMFOTAPING

 

Lymfotaping patří do technik Kinesiotapingu. Jedná se o metodu nalepování pružných pásek v souladu s Lymfatickým systémem a následně zásadami Manuální lymfatické drenáže těla (Mld). Pro lymfatickou korekci využíváme techniku ,,vějíř“. Při aplikaci lymfotapu ,,nadlehčujeme kůži“ a tím usnadňujeme drenáž Lymfy.V lymfatických prekolektorech (kapilárách) vzniká podtlak a lymfa je z mezibuněčného prostoru snadněji nasávána do lymfatických cév a dále transportována do sběrných míst (lymfatických uzlin). Lymfotape po aplikaci vytváří na pokožce konvoluce (povrchové vlnky), které nadzvedávají povrch pokožky a tím uvolňují krevní oběh a podporují tok Lymfy. Jedná se o efekt ,,jemné pumpy“ kde je podporováno neustálé drenování Lymfy.

Tato nová unikátní technika zvyšuje účinky lymfatické drenáže (Mld), zamezuje opakované tvorbě edémů (otoků), je vhodné Lymfotaping uplatnit při léčbě primárních a sekundárních lymfedémů, lipedému. První nejvhodnější volbou v akutním stadiu poranění či pooperačního stavu. Dále se podílí na doléčování poúrazových stavech, například frakturách, distorzích, luxacích končetin, a onemocnění úponů šlach.

POSTUP U TERAPEUTICKÉHO TEJPOVÁNÍ - LYMFOTAPING:

-bazální ošetření krku, uvolnění axilárních

a tříselných uzlin…………………………………………………………………….cca 10 min

-aplikace lymfatického Tp dle obtížnosti……………………………………cca 20 - 25min

 

LÉČEBNÉ INDIKACE LYMFOTAPINGU:

-prodloužení účinku manuální lymfodrenáže těla

-lymfostatické otoky, jizvy, hojení ran

-pooperační a posttraumatický sekundární lymfedém

-funkční podpora šlach, kloubů a svalů

-podpora žilního systému při chronické žilní nedostatečnosti

-parézy nervů (paréza n.facialis)

-edémy dolních končetin v těhotenství

 

KONTRAINDIKACE LYMFOTAPINGU:

-renální, kardiální otoky, hluboká žilní trombóza, horečnaté stavy

-hnisavé kožní projevy, ekzémy

-maligní melanom kůže

-elefantiáza

-lymforea (vytékání tekutiny z mízních cév)

 

Copyright © 2016, Manndalazdravi.cz